Vesiensuojelun tehostamisohjelman satoa: Tuloksia kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämisen -hankkeista

Online webinar 29.10.2021 9:00

Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman haitallisiin aineisiin keskittyvät SourceTrack -hankkeen lopputuloksia esitetään kolmen hankkeen virtuaalisessa loppuseminaarissa pe 29.10.2021 klo 9-12.

SourceTrack -hankkeen tavoitteena oli mm. pilotoida SYKE:n jätevesitilinpidon työkalua ensimmäistä kertaa haitallisten aineiden päästöjen määrälliseen arviointiin. Hankkeessa otettiin näytteitä jätevesiverkostosta sekä teollisuusyritysten jätevesistä. Kemikaalien käyttötietojen sekä teollisuus- ja asuinjätevesien haitta-ainepitoisuuksien vertailun pohjalta tunnistettiin aineiden päästölähteitä.  Soveltamalla SYKEn kehittämää jätevesitilinpidon työkalua voidaan arvioida toimialakohtaisia haitta-ainepäästöjä ja niiden suhteellista merkitystä määrällisesti.

Tutustu tapahtuman ohjelmaan ja Ilmoittaudu mukaan ti 26.10. mennessä

Source Track -hanke on osa Ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja sitä toteutetaan Turun Ammattikorkeakoulun, Turun Vesihuolto Oy:n, Turun Seudun Puhdistamo Oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä ajalla.