Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmällä on vankka kokemus vesiensuojeluun, merelliseen ympäristöön ja jätevesien käsittelyyn liittyen. Tutkimusryhmä toteuttaa erityisesti vesiympäristön ja -eliöstön suojeluun ja seurantaan, veden laadun seurantaan ja vesistöjen kunnostukseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Lisäksi tutkimusryhmä vastaa vesi- ja ympäristötekniikan opetuksen järjestämisestä Turun ammattikorkeakoulussa. Ryhmä on myös suunnitellut ja rakennuttanut lukuisia vesiensuojelukohteita Lounais-Suomessa.

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän tutkimustoiminta on soveltavaa ja käytännönläheistä. Tutkimusryhmä tutkii, kehittää ja suunnittelee mm. kustannustehokkaita keinoja hulevesien ja maatalouden valumavesien ravinnevirtojen hallintaan ja vesistöjen kunnostukseen, sekä testaa ja kehittää pienen mittakaavan laitoksiin sopivia jätevesien käsittelymenetelmiä. Tutkimusryhmä edistää myös kiertotaloutta ja haitallisten aineiden hallintaa tutkimus- ja kehityskohteissaan.

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmällä on yli 10 vuoden kokemus erilaisten jatkuvatoimisten antureiden käytöstä haastavissa ja vaihtelevissa kenttäolosuhteissa. Jatkuvatoimista mittaustekniikkaa hyödynnetään mm. Vedenlaadun automaatioseuranta Saaristomerellä -projektissa, jossa poijumittausasema tuottaa tietoa koko vesipatsaasta. Tutkimusryhmä toimii myös tiiviissä yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten, verkostojen ja yritysten kanssa. Lisäksi ryhmä koordinoi ja osallistuu lukuisiin paikallisiin, alueellisiin ja kansainvälisiin kehityshankkeisiin.

Vesistöjen ravinteiden ja valumavesien hallinta

Meriympäristön kartoitukset ja monitorointi

Teollisuuden sivuvirtojen ja jätevesien käsittely ja haitalliset aineet

Ympäristön kunnostus ja ympäristösuunnittelu