Meriympäristön kartoitukset, monitorointi ja
merialuesuunnittelu

Kartoitamme ja seuraamme uusimpia tutkimusmenetelmiä
soveltaen meriympäristön tilaa vesiensuojelun, hallinnon ja
ihmistoiminnan yhteensovittamisen tarpeisiin.

 

Hankkeitamme:

Our Saimaa Seal LIFE (Yhteinen Saimaannorppamme LIFE) (2020-)

Monitoring of Harbour Porpoise in Finnish Waters (2016- )

OIL: Öljyntorjunnan varautumisen kehittäminen Saaristomeren alueella (2015-2017)

Sambah LIFE (2010-2016)

Vedenlaadun automaattinen seuranta Saaristomerellä (2006- )

Julkaisuja:

Puntila-Dodd, R., Loisa, O., Riipinen, K. & Fowler, A. (2019): A taste for aliens: contribution of a novel prey item to native fishes’ diet. Biological Invasions 21: 2907.

Carlén, et al. (2018). Basin-scale distribution of harbour porpoises in the Baltic Sea provides basis for effective conservation actions. Biological Conservation 226: 42–53.

O. Loisa, J. Körber, J. Laaksonlaita and J. Kääriä (2017): High-resolution monitoring of stratification patterns in the Archipelago Sea, Northern Baltic Sea, using an autonomous moored vertical profiling system, IEEE OCEANS 2017 – Anchorage, Anchorage, AK, 2017.

Loisa, O. (toim.) & Pyöriäistyöryhmä (2016): Pyöriäinen Suomessa – Päivitetty ehdotus toimenpiteistä pyöriäisen suojelemiseksi Suomessa. SUOMEN YMPÄRISTÖ 5/2016. Ympäristöministeriö. 56 s.

SAMBAH (2016): Final report for LIFE+ project SAMBAH LIFE08 NAT/S/000261 covering the project activities from 01/01/2010 to 30/09/2015. Reporting date 29/02/2016, 80pp.

O Loisa, J Kääriä, J Laaksonlaita, J Niemi, J Sarvala & J Saario (2015): From phycocyanin fluorescence to absolute cyanobacteria biomass: An application using in-situ fluorometer probes in the monitoring of potentially harmful cyanobacteria blooms. Water Practice and Technology.