Teollisuuden sivuvirtojen ja jätevesien käsittely ja haitalliset aineet

Jätevedet ovat yksi vesistöjämme kuormittava tekijä ja niiden tehokas puhdistaminen on oleellinen osa vesiensuojelutoimia. Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä testaa ja kehittää pienen mittakaavan jäteveden puhdistuslaitoksiin ja kotitalouksiin sopivia jätevesien käsittelymenetelmiä yhteistyössä kuntien ja yritysten kanssa. Opiskelijaprojekteina on tehty yrityksille myös vesijärjestelmien kartoituksia ja selvitetty jätevesien esikäsittelymenetelmiä.

Viime vuosina haitallisten aineiden hallinta on noussut yhdeksi vesiensuojelutoimenpiteiden prioriteetiksi. Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä on tehnyt haitallisten aineiden kartoitusta jätevesistä sekä hulevesistä, sekä laatinut ohjeistuksia ja kouluttanut yrityksiä vähentämään omaa haitallisten aineiden kuormitusta. Lisäksi tutkimusryhmä on laatinut kunnille ohjeistuksia siitä, kuinka kemikaaliviisailla hankinnoilla voidaan vähentää kuntien haitallisten aineiden kuormitusta.

Jätevesien puhdistuksen kehittämistyötä sekä haitallisten aineiden hallintatyötä toteutetaan niin osana kansainvälisiä ja kansallisia projekteja, palvelutoimintana kuin opinnäytetöinä.

 

Hankkeitamme:

SourceTrack (2020-)

NonHazCity 2 (2019-)

NonHazCity: Haitallisten aineiden hallinta kaupunkiympäristössä. (2016–2019)

Laivojen vesijärjestelmät (2015–)

 

Julkaisuja:

Kiviluoto K., Leskinen P., Yliruusi H. (2018): Haitalliset aineet kaupunkiympäristössä: – Kaupunkien vähentämistoimenpiteiden askelmerkit. Ympäristö ja terveys 2/2018

Lankiniemi S., Kontturi K., Leskinen P., Yliruusi H. (2018): Kemikaaliviisaan hankkijan opas. Turun kaupunki, 2018

 

Materiaaleja:

Juha Kääriän esitys “Innovative Water Circulation in Turku region SW Finland” Baltic University Programme Symposium 2020