Reaaliaikainen seuranta

Tavoitteenamme on yhteistyössä Turun AMK:n Wireless Communications and Cybersecurity -tutkimusryhmään kanssa kehittää kokonaisvaltainen reaaliaikainen ympäristöhavainnointiverkosto tuottamaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa ympäristön tilan muutoksista. Tällä hetkellä mittaamme pintaveden lämpötiloja valituista paikoista rannikkomerellä ja sisävesistöissä sekä vedenkorkeuksia puroissa, joissa tehdään aktiivista projektityötä. Mittaukset tukevat rannikko- ja hydrologista mallintamista ja tutkimusryhmässämme tutkimusta. Jaamme mielellämme aineistoja ja teemme yhteistyötä tutkimustyössä, jossa voidaan hyödyntää reaaliaikaista helposti saatavilla olevaa ympäristötietoa. Reaaliaikaisen seurannan kehitystyötä tehdään Turun AMK:n ISMO-hankkeen puitteissa.