Palvelut

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä tarjoaa monipuolisesti erilaisia tutkimus- ja kehityspalveluja. Toteutamme mm. vesiensuojeluratkaisujen kehitys- ja suunnittelutoimeksiantoja sekä vedenlaadun mittaus- ja näytteenottopalveluja. Tutkimusryhmällä on osaamista myös vesistöjen ekologisen tilan selvittämiseen ja eliöstökartoituksiin. Ryhmän käytössä on laajasti vesien tilan selvittämiseen liittyvää kalustoa, joita se vuokraa myös ulkopuolisille. Kysy myös mahdollisuudesta toteuttaa toimeksiantoja opiskelijatöinä tai opinnäytetöinä.

Lisätietoja: Jussi Laaksonlaita (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi).

Näytteenotto- ja mittauspalvelut

Kehitys- ja suunnittelupalvelut

Laitteistovuokraus