Mittauspalvelut ja laitevuokraus

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmällä on valmiudet toteuttaa monipuolisesti erilaisia näytteenotto-, mittaus- ja asennuspalveluita. Tutkimusryhmällä on vuosien kokemus näytteenotosta ja laiteasennuksista hyvin vaihtelevista ympäristöistä ja olosuhteista aina avomereltä jätevesiin. Olemme toteuttaneet mittauspalveluja mm. Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Turun kaupungille. Tutkimusryhmässä on neljä sertifioitua näytteenottajaa  (vesinäytteenotto ja mittaus erikoispätevyys).


Sinilevien varoitusjärjestelmä

Vesistöjen sinileväpitoisuutta on mahdollista mitata jatkuvatoimisesti sitä varten kehitetyn seurantajärjestelmän avulla. Sinilevien määrää mitataan optisilla, kohteisiin kiinteästi sijoitettavilla antureilla, jotka mittaavat veden sinileväpitoisuutta ja lämpötilaa halutulla mittausvälillä. Lisätietoa

Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta

Tutkimusryhmällä on valmiudet toteuttaa vedenlaadun seurantoja hyvin erilaisissa ympäristöissä aina jätevesistä kaupunkipuroihin ja meriympäristöön. Lisätietoa

Näytteenotto ja analyysipalvelut

Tutkimusryhmällä on valmiudet standardien mukaiseen näytteenottoon sekä näytteiden käsittelyyn. Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä Turun AMK:n Kemiantekniikan koulutus- ja tutkimusyksikön kanssa, joka mahdollistaa myös analyysien suorittamisen AMK:n omissa laboratoriotiloissa. Lisätietoa

Pohjaeläinkartoitukset

Pohjaeläinnäytteiden lajikoostumuksen perusteella voidaan arvioida vesistön kuntoa sekä suunnitella vesien tulevia hoito- ja kunnostustoimia. Vesitekniikan tutkimusryhmä toteuttaa pohjaeläinselvityksiä järvillä, merialueilla sekä virtavesissä. Lisätietoa


Kalustovuokraus

Tutkimusryhmä vuokraa vesien tilan selvittämiseen ja vesieliöstön kartoitukseen käytettävää kalustoa ja välineistöä.

 

Vuokrattavana mm. seuraavat näytteenottimet ja laitteet:

  • Hans Grassl  akkukäyttöinen sähkökoekalastuslaite ja apuvälineet
  • YSI/EXO moniparametrisondit
  • FlowTracker virtaamamittari
  • Limnos vesinäytteenottimet
  • Limnos viipaloiva sedimenttinoudin
  • Ekman pohjaeläinnäytteenotin
  • Baltic-koekalastusverkot ja verkotusvälineistö
  • preparointimikroskoopit

 

Lisätietoja: Jussi Laaksonlaita (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi)


Toteutettuja toimeksiantoja:

Turun kaupunkipurojen ekologiset seurannat 2017-2019 – Turun kaupunki

Sinilevien varoitusjärjestelmä, Littoistenjärvi – Kaarinan kaupunki

Sinilevien varoitusjärjestelmä kaupungin uimarannoilla – Paraisten kaupunki

Vedenlaadun mittalaitteiden asennukset ja huollot sekä vesinäytteenotto – Varsinais-Suomen ELY-keskus (Seabased -hanke)

Pääskyvuorenrinteen asuinalueen rakentamisen aikaisten valumavesien seuranta 2018-2019 – Turun kaupunki

Hulevesinäytteenotto Turun kaupunkialueella – Varsinais-Suomen ELY-keskus