WET – Water & Envi Tech 

Opiskelijat kuuluvat kiinteänä osana Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän toimintaan. WET – Water & Envi Tech on oppimisympäristö, jossa opiskelijat toimivat eri hankkeissa ja projekteissa, jotka useimmin toteutetaan yhteistyössä muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Käytännön työt, verkostoituminen, tekemällä oppiminen ja monipuoliset hankkeet tarjoavat mahdollisuudet kehittää osaamistaan vesi- ja ympäristöalalla jo opintojen aikana!

Kurssit ja opintokokonaisuudet

Harjoittelu ja opinnäytetyöt

Opiskelijoiden kokemuksia