Kurssit ja opintokokonaisuudet

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä tarjoaa opintokokonaisuuksia ja kursseja jotka syventävät osaamista vesi- ja ympäristöalan eri osa-alueilla sekä lähi- että verkko-opetuksena. Opinnoissa keskitytään vesiteknologiaan, vesiprosesseihin, vesiensuojeluun, jätehuoltoon ja laajemmin kiertotalouteen.

 

Esimerkkejä kursseista:

Introduction to the Baltic Sea

The course is an international online course. Learning goals of this course: The student knows the basic characteristics of the Baltic sea including geography, livelihoods and ecosystems. Student gains an understanding of the environmental problems the Baltic Sea is facing. The student acquires basic understanding of Baltic Sea management and understands the plethora of available solutions. The topics of the course are: Geography, Blue bioeconomy, Oceanography, Ecosystems, Alien species, Eutrophication, Marine litter, Marine traffic, Chemicalisation, Organisations for Baltic Sea protection.
4cr.
.
.

Water conservation and technical solutions

Learning objectives for the course Water conservation and technical solutions are: student knows what kind of policies and regulations direct water resources management in the Baltic Sea region. The student can identify pollution sources in a drainage basin, he/she knows the basics of integrated water resources management and can use GIS tools for planning of water protection measures. Students learn the basics of water and habitat restoration methods and can make draft designs of different types of solutions for reducing diffuse loading. Knowledge about official water quality monitoring and how continuous monitoring methods can be used for assessing the efficiency of water protection measures are also gained.
11cr.
.
.

Integroitu hulevesien hallinta ja ekosysteemipalvelut

.Kurssin sisältö:
1. Intro – hulevesiin liittyvät käsitteet ja perusteet, hulevesien laadullinen ja määrällinen hallinta, luonnonmukaisen hulevesien hallinnan ekosysteemipalvelut
2. Hulevesien hallinnan luontopohjaiset ratkaisut – erilaisten ratkaisujen periaatteet ja toimivuus
3. Hulevesisuunnittelu kaupunkitasolla – hulevesiohjelmat, ohjauskeinot, maankäytön suunnittelu, tulvanhallinta
4. Hulevesisuunnittelu korttelitasolla – hulevesisuunnittelun työkalut, hulevesisuunnitelmat, käytännön hulevesisuunnittelu
5. Hulevesialan tutkimus ja kehitys – osallistuminen kansalliseen hulevesiseminaariin
.
Oppimistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää kaupunkitulvien syyt ja riskit. Opiskelija osaa nähdä hulevesien hallintaratkaisujen, ekosysteemipalvelujen ja kaupunkisuunnittelun väliset yhteydet ja tietää, millaisia teknisiä ratkaisuja integroidussa hulevesien hallinnassa käytetään sekä ymmärtää niiden toimivuuden ja rajoitteet. Lisäksi opiskelija osaa arvioida erilaisten hulevesien hallintavaihtoehtojen soveltuvuutta erilaisissa perustilanteissa ja tuntee niiden teknisen suunnittelun perusteet.
5op.
.
.

Näytteenoton ja mittauksen perusteet

Opiskelija oppii perusteet edustavan näytteenoton, mittauksen ja havainnointitoiminnan merkityksestä näytteenotossa. Opiskelija tuntee näytteenoton ja havainnoinnin roolin määritysketjussa. Opiskelija osaa ottaa yleisimpiä ympäristön tilan seurannassa käytettäviä näytteitä. Opiskelija on kykenevä osallistumaan näytteenoton suunnitteluun. Kurssi vastaa sisällöltään näytteenottajan sertifikaattikoulutusta vesinäytteenotto ja mittaukset.
4op.
.
.

 

 


Projektiopinnot

Harjoittelun lisäksi WET -oppimisympäristössä voi kartuttaa opintopisteitä ja kokemusta erilaisina projektitöinä ja pienempinä tehtäväkokonaisuuksina. Tehtävien sisältö ja laajuus voivat vaihdella aina lyhyistä selvitystöistä monipuolisiin suunnittelutehtäviin ja ovat monesti räätälöitävissä opiskelijan kiinnostuksen kohteiden mukaan! Ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja projektityömahdollisuuksista:
Eemeli Huhta, lehtori (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi)

.