Opiskelijoiden kokemuksia

Opiskelijoiden on mahdollista osallistua tutkimusryhmän toimintaan monin tavoin mm. harjoittelun, opinnäytetöiden tai vaikka projektiopintojen kautta. Tälle sivulle on koottu ryhmässä työskennelleiden opiskelijoiden kokemuksia ryhmässä työskentelystä.


Lue Jerome Tornikosken kokemuksista AMK:n nettisivuilla julkaistusta artikkelista.


Katja Kontturi, projektikoordinaattori

Vesitiimissä pääsee harjoittelemaan ja tekemään projektityötä hyvässä porukassa. Työtehtävät ovat monipuolisia (blogikirjoituksista tapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin) ja omaa osaamistaan pääsee kehittämään. Tiimissä kannustetaan tarttumaan myös itselle täysin uusiin juttuihin ja annetaan hyvin palautetta opiskelijan vahvuuksista.

NonHazCity -projektissa sain paljon uutta tietoa jokapäiväisessä elämässä vastaantulevista haitallisista aineista. Opin myös paljon viestinnästä ja kirjoittamisen lisäksi kouluttamaan mm Turun ekotukihenkilöitä. Tärkeintä ei ole aiempi tieto, vaan innokas asenne tekemiseen. Opiskelijat otetaan vahvasti osaksi tiimiä, ja projektityöskentelytaitoja oppii kuin huomaamatta.

Katja toimi tutkimusryhmässä opiskelija-assistenttina ja opinnäytetyön tekijänä.


Niklas Lindeman, katu- ja vesihuoltosuunnittelija

Harjoittelu ja työskentely opiskelija-assistenttina Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmässä oli hyvin käytännönläheistä ja monella tapaa opettavaista. Erilaiset projektit olivat mielenkiintoisia ja niiden avulla sai hyvän käsityksen siitä, miten luontoa ja erityisesti vesistöjä pystytään suojelemaan. Tavallista työpäivää ei ollut ja päivät koostuivatkin erittäin vaihtelevista työtehtävistä. Työtehtäviin kuului esimerkiksi vesinäytteenottoa, erilaisten suodatusratkaisujen rakentamista, raporttien laatimista sekä välineistön huoltoa ja asennuksia.

Olin mukana useissa eri projekteissa, kuten esimerkiksi Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona, SourceTrack, Työmaavesien hallinnan ratkaisut ja HEAWATER-hankkeessa. Lisäksi työhön kuului paljon erilaisia työtehtäviä liittyen kaupunkipurojen suojeluun ja tarkkailuun sekä vedenlaadun seurantaan. Työn lisäksi sain opinnäytetyön aiheen ja työn ohjauksen tutkimusryhmästä.

Niklas toimi tutkimusryhmässä ensin harjoittelijana ja myöhemmin opiskelija-assistenttina ja opinnäytetyön tekijänä.


Aleksi Reini, projektisuunnittelija

Työt vesi- ja ympäristötekniikantutkimusryhmässä ovat olleet todella opettavaisia ja mielenkiintoisia. Tutkimusryhmässä olen päässyt oppimaan monenlaisia asioita, koska erilaisia hankkeita on paljon ja niitä vetämässä on joukko alan asiantuntijoita, jotka jakavat mielellään tietojansa uteliaille opiskelijoille. Ymmärrykseni vesien- ja ympäristönsuojelusta onkin kasvanut kohisten.

Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona -hankkeessa olen päässyt opettelemaan vesinäytteenottoa ja Kotikosteikko-hankkeen työt ovat lisänneet ymmärrystäni vesirakentamisesta ja vesiensuojelusta. Our Saimaa Seal LIFE -hankkeeseen liittyen olen ollut mukana keksimässä ratkaisuja teknisiin haasteisiin mm. riistakameroiden asentamiseen ja testaukseen liittyen. Tutkimusryhmässä pääsee konkreettisesti näkemään, millaisin keinoin erilaisiin ympäristöön liittyviin haasteisiin pystytään vastaamaan ja se luo myös toivoa paremmasta huomisesta.

Aleksi suoritti tutkimusryhmässä harjoittelun ja jatkoi ryhmässä opiskelija-assistenttina sekä opinnäytetyöntekijänä.

 


Anna Rouhiainen, opiskelija-assistentti

Aloitin 2021-2022 vuosien vaihteessa Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmässä suorittamalla projektipisteitä työmaavesiin liittyvissä hankkeissa. Halusin tutustua tutkimusryhmän toimintaan, ja työmaavedet tuntuivat mielenkiintoiselta aiheelta, sillä minulla oli jo ennestään kokemusta rakennusalalla johdon assistenttina työskentelystä. Kesäharjoittelurekryn alettua kevättalvella, hain tutkimusryhmään kesäharjoitteluun. Suoritin harjoitteluni 2022 kesän aikana osa-aikaisesti toisen työni ohella. Syksyllä jatkoin tutkimusryhmässä työskentelyä palkallisena opiskelija-assistenttina ja tällä tiellä jatkan, kunnes valmistun.

Työnkuvaani on kuulunut mm. näytteenotto, biosuodatuasaltaiden sekä mittalaitteistojen huolto, sinileväseuranta, kaikenlainen rakentelu, pohjaeläinten poiminta, Excelin näpyttely, AutoCAD:lla piirtäminen, tiedonhaku, suomi-englanti käännökset, tutkimusryhmän sosiaalisen median kehittäminen sekä nyt viimeisimpänä somekampanjan suunnittelu. Tällä hetkellä työskentelen haitallisiin aineisiin liittyvissä hankkeissa.

Olen päässyt työskentelemään Yhdyskuntatekniikka-näyttelyyn sekä Hulevesiseminaariin. Tutkimusryhmän ansiosta olen saanut hienoja tilaisuuksia verkostoitua ja monipuolisissa tehtävissä kerryttää ammatillista itsevarmuuttani jo ennen valmistumista. Lisäksi olen huomannut, saavani kursseista huomattavasti enemmän irti, kun minulla on jo valmiiksi pohjatietoa vesitekniikkaan ja -huoltoon liittyen.

Tutkimusryhmässä työskennellessäni olen saanut kivaa vastapainoa tietokoneen ääressä istumiselle. Kenttätyöt piristävät työ- ja opiskeluviikkoja. Ulos mennään erityisesti silloin kun sataa ja kaikki muut pysyttelevät sisällä. Se on opettanut jo ennestäänkin ulkoilmaihmiselle aivan uudenlaisen tavan kunnioittaa luontoa. Nykyään kaapistani löytyy varusteet säähän kuin säähän, ja ulkoilu on siksi aina mukavaa.

Anna suoritti tutkimusryhmässä harjoittelun ja jatkoi ryhmässä opiskelija-assistenttina.


Aada Viitanen, opiskelija-assistentti

Työskentely Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmässä on ollut antoisaa ja kasvattanut kiinnostustani erityisesti vesiensuojeluun liittyvien kestävien ratkaisujen suunnitteluun. Parasta tutkimusryhmässä on monipuoliset työtehtävät ja itsensä kehittäminen käytännönläheisten projektien kautta, joissa asiantunteva henkilökunta on perehdyttämässä. Työpäiväni vaihtelevat kenttäpäivistä labrahommiin ja erinäisiin suunnittelu- ja selvitystöihin. Lisäksi olen päässyt avustamaan vuoden 2022 Hulevesiseminaarin järjestelyissä.

Olen ollut mukana useissa projekteissa, joiden kautta vesinäytteenotto- ja monitorointimenetelmät ovat tulleet tutuiksi. CleanStormWater -hanke on kasvattanut kiinnostustani kaupunkien hulevesiratkaisujen kehittämiseen, ja työtehtäviini on kuulunut näytteenottoa, laitteistoasennuksia ja -huoltoja sekä datan käsittelyä. Kuidun ja rakennekalkin vesiensuojeluvaikutukset -hankkeen myötä ymmärrykseni maataloudessa sovellettaviin vesistöjen ravinnekuormitusta vähentäviin ratkaisuihin on syventynyt huimasti.

Kaupunkipurojen ekologisissa seuranoissa olen tehnyt pohjaeläinten poimintaa ja päässyt mukaan koeravustuksiin. LIFE Chemical Ambassadors for Europe -hankkeessa tehdyt selvitystyöt ovat syventäneet ymmärrystäni työpaikoilla ja kotitalouksissa esiintyvien haitallisten kemikaalien osalta. Tutkimusryhmässä oppii konkreettisia vesistöihin ja ympäristönsuojeluun liittyviä menetelmiä sekä erityisesti suunnittelu- ja projektityöskentelytaitoja.

Aada suoritti tutkimusryhmässä harjoittelun ja jatkoi ryhmässä opiskelija-assistenttina.