Harjoittelu

Harjoitteluhaku tutkimusryhmään on auki yleensä vuoden alussa, mutta harjoitteluja on usein mahdollista suorittaa myös kesken lukukauden. Harjoittelussa teet töitä eri hankkeissa muun muassa kenttätöiden, selvitysten ja raporttien parissa sekä yritystoimeksiantoihin liittyen.

Harjoittelun sisältöä ja laajuutta on mahdollista räätälöidä omiin tarpeisiin sopivaksi, harjoittelun voi tehdä myös osa-aikaisena opintojen ohessa!

Harjoittelu on palkaton, mutta myöhemmässä vaiheessa voit työllistyä hankkeisiin opiskelija-assistentiksi.


Opinnäytetyöt

Tutkimusryhmä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia opinnäytetöihin. Opinnäytytyöt voivat olla yrityksille tai julkisille toimijoille toteutettavia itsenäisiä toimeksiantoja tai osa tutkimusryhmän toteuttamaa laajempaa palvelua. Myös tutkimusryhmän useat TKI-hankkeet tarjoavat monipuolisia opinnäytetyömahdollisuuksia.

Lisätietoja opinnäytetyömahdollisuuksista:
Piia Leskinen, tutkimusvastaava, yliopettaja tai
Hannamaria Yliruusi, päätoiminen tuntiopettaja, projektipäällikkö (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi)

Opiskelijoiden kokemuksia

Vesitiimissä pääsee harjoittelemaan ja tekemään projektityötä hyvässä porukassa. Työtehtävät ovat monipuolisia (blogikirjoituksista tapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin) ja omaa osaamistaan pääsee kehittämään. Tiimissä kannustetaan tarttumaan myös itselle täysin uusiin juttuihin ja annetaan hyvin palautetta opiskelijan vahvuuksista.

NonHazCity -projektissa sain paljon uutta tietoa jokapäiväisessä elämässä vastaantulevista haitallisista aineista. Opin myös paljon viestinnästä ja kirjoittamisen lisäksi kouluttamaan mm Turun ekotukihenkilöitä. Tärkeintä ei ole aiempi tieto, vaan innokas asenne tekemiseen. Opiskelijat otetaan vahvasti osaksi tiimiä, ja projektityöskentelytaitoja oppii kuin huomaamatta.

Katja Kontturi, projektikoordinaattori

toimi opiskelija-assistenttina ja opinnäytetyön tekijänä tutkimusryhmässä

Työt vesi- ja ympäristötekniikantutkimusryhmässä ovat olleet todella opettavaisia ja mielenkiintoisia. Tutkimusryhmässä olen päässyt oppimaan monenlaisia asioita, koska erilaisia hankkeita on paljon ja niitä vetämässä on joukko alan asiantuntijoita, jotka jakavat mielellään tietojansa uteliaille opiskelijoille. Ymmärrykseni vesien- ja ympäristönsuojelusta onkin kasvanut kohisten.

Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona -hankkeessa olen päässyt opettelemaan vesinäytteenottoa ja Kotikosteikko-hankkeen työt ovat lisänneet ymmärrystäni vesirakentamisesta ja vesiensuojelusta. Our Saimaa Seal LIFE  -hankkeeseen liittyen olen ollut mukana keksimässä ratkaisuja teknisiin haasteisiin mm. riistakameroiden asentamiseen ja testaukseen liittyen. Tutkimusryhmässä pääsee konkreettisesti näkemään, millaisin keinoin erilaisiin ympäristöön liittyviin haasteisiin pystytään vastaamaan ja se luo myös toivoa paremmasta huomisesta.

Aleksi Reini, opiskelija-assistentti

suoritti tutkimusryhmässä harjoittelun ja on sen jälkeen jatkanut ryhmässä opiskelija-assistenttina