Kehitys- ja suunnittelupalvelut

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä tarjoaa erityyppisiä kehitys- ja suunnittelupalveluita, tilaajan tarpeiden mukaan. Tutkimusryhmällä  on vankka kokemus mm. vesiensuojeluratkaisujen ja jätevesijärjestelmien kehityksestä ja suunnittelusta. Ryhmä on suunnitellut ja rakennuttanut lukuisia vesiensuojelukohteita Lounais-Suomessa. Tutkimusryhmällä on myös valmiudet toteuttaa kalataloudellisia selvityspalveluita, kuten kunnostustarvekartoituksia, kunnostusten suunnittelua ja neuvontaa.

Lisäksi tutkimusryhmällä on vahva osaaminen ja valmiudet vesistöjen käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimiseen. Palvelu sisältää vesistön nykytilaan liittyvät selvitykset, kuormituslaskelmat sekä toimenpide- ja hoitosuunnitelman laatimisen. Käytössämme on kalusto kattavien selvityksien tekemiseen sisältäen mm. vesi- ja sedimenttinäytteenotot, pohjaeläinkartoitukset ja kalastoselvitykset.

 

Lisätietoja:

Vesiensuojeluratkaisujen ja vesien käsittelymenetelmien kehitys- ja suunnittelupalvelut

Kalataloudelliset selvityspalvelut

Vesistöjen käyttö- ja hoitosuunnitelmat

 

Jussi Laaksonlaita, (etunimi.sukunimi@turkuamk.fi)


Palveluihin liittyviä julkaisuja:

Turun kaupunkipurojen ekologiset seurannat 2017-2019

 

Esimerkkejä toteutetuista toimeksiannoista:

Merisedimentin inkubointikoe SEABASED –hankkeelle – Varsinais-Suomen ELY-keskus (Seabased -hanke)

Sedimentin inkubointikoe läjityssedimentillä – Luode Consulting Oy

Asiantuntija- ja koulutuspalvelut, KEINO Green Deal – Motiva Oy

Sähkökoekalastus Kuninkojalla – Turun kaupunki

Tutkimus- ja asiantuntijapalvelu liittyen luontopohjaisiin hulevesiratkaisuihin – Turku Science Park Oy

Yleissuunnitelmaluonnos Naantalin 2022 asuntomessualueen työmaavesien hallinnasta – Naantalin kaupunki