Uutiset

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän tuoreimmat kuulumiset!

Non-Tox building practices are needed and we are looking for good examples

The NonHazCity Building Award is the first award given to the best practices and policies of construction in the Baltic Sea region at the national, regional or local level. Turku AMK researches and......

Katseet rakentamisen haitallisiin kemikaaleihin ja hyviin rakentamisen käytäntöihin

NonHazCity Building Award on ensimmäinen palkinto, joka myönnetään Itämeren alueen rakentamisen parhaille toimintamallille kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Turun AMK tutkii......

Vaatteet Myrkkytestissä - MOT

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän haitallisten aineiden asiantuntija Riikka Vainio kertoo YLE:n Vaatteet myrkkytestissä MOT ohjelmassa vaatteiden haitallisista aineista ja niiden......

Byrokratia esteenä – mikä ratkaisuksi ruovikkoalueiden luvituksessa?

Kunnat ja yritykset kokoontuivat yhteen kuulemaan ruo’on hyödyntämisestä 24.1.2024 järjestettyyn tilaisuuteen “Järviruoko seminaari – Hyvinvoiva kunta ja kestävä liiketoiminta”......

Keittiön kemikaaliriskit – tarkkana materiaalivalintojen kanssa

Tiesitkö, että iso osa arkemme haitallisesta kemikaalialtistuksesta liittyy keittiöön ja ruokailuun? Haitalliset kemikaalit voivat joutua ruokaan säilytyksen tai valmistuksen aikana, tai olla......

Tiesitkö, että näissäkin asioissa voi olla haitallisia kemikaaleja? Lue esimerkit sekä vinkit kemikaalialtistuksen vähentämiseksi.

 Yllättävissä arjen tuotteissa saattaa piillä haitallinen kemikaalialtistus. Olemme ympäröineet itsemme erilaisilla tuotteilla, jotka koostuvat erilaisista materiaaleista ja kemikaaleista.......

Luotettava ympäristömerkki auttaa valitsemaan kemikaalisisällöltään turvallisen tuotteen ja välttää lankeamista viherpesuun

 Markkinoilla vilisee monenlaisia ympäristömerkittyjä tuotteita ja ympäristöväittämiä, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa, että tuotteella on ympäristömerkki? Entä mitä......

Luontopohjaisilla ratkaisuilla tartutaan Itämeren haasteisiin - Med naturbaserade lösningar tar man itu med Östersjöns utmaningar

Itämeri on ainutlaatuinen ja haavoittuva sisämeri, jonka haasteisiin lukeutuvat muun muassa luontokato, vesien tilan heikkeneminen sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset ympäristössä.......

Järviruokotiimi tutkii ruovikoita ja niiden hyötykäyttöä lähes 20 vuoden kokemuksella

 Ruovikot valtaavat alaa etenkin Varsinais-Suomen rannikoilla rehevöitymisen ja kulttuurisen muutoksen seurauksena. Ruovikoiden leviäminen ja sitä myöden elinympäristöjen yksipuolistuminen......

Kohti kestävämpiä kaupunkeja haitallisten aineiden kuormitusta vähentämällä

 Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä kehittää kaupungeille työkaluja haitallisten aineiden kuormituksen vähentämiseen. Tutkimusryhmän kaupunkivesitiimi on tälläkin hetkellä......