Järviruo’on moninaiskäytön osaaminen 

Järviruo’on hyödyntämistä on tarkastelu Turun AMK:ssa poikkitieteellisesti useasta eri näkökulmasta jo vuodesta 2005. Ruovikoista on mahdollista saada uusia elinkeinoja rakennusmateriaalien, biopolttoaineiden ja maanparannusaineiden tuottamiseen sekä palvelujen tarjoamiseen ruovikoiden poistamiseksi. Järviruo’on biomassassa on myös paljon ravinteita, joita voidaan hyödyntää suoraan kasvualustoissa ja biolannoitteena tai rehuna.   

Järviruo’on monikäyttöisyys johtuu tämän luonnonmateriaalin monista hyvistä ominaisuuksista: vesikasvina järviruoko on vedenpitävä, sillä on teollisiin lämpöeristeisiin verrattavaa lämmöneristyskykyä, puuhun verrattavaa lämpöarvoa ja se eristää ääntä. Sen elinkaari on ympäristöystävällinen ja sitä riittää, sillä kasvusto uusiutuu vuosittain. 

Järviruo’on korjuu ei kuulu jokamiehenoikeuksiin ja pullonkaulaksi onkin muodostunut leikkuulupien saaminen vesialueen omistajilta ja osakkailta. Vaikka halukkuutta ruovikoiden poistoon onkin, rantojen omistussuhteet ovat hyvin pirstaloituneet. Tiimin hankkeissa on tehty luvitustyötä ja kehitetään uusia toimintamalleja, jotta korjuuketjut pääsisivät käynnistymään. 

 Turun ammattikorkeakoulun järviruokosivuilta voit lukea lisää järviruokohankkeista ja toiminnastamme järviruo’on parissa.

Järviruo’on tietopankki löytyy sivustolta: www.ely-keskus.fi/ruoko  

 

Projektit:

BioDemo – Uuden teollisuudenalan arvoketjujen demontrointi BioDemo – Uuden teollisuudenalan arvoketjujen demontrointi (2022-)

Ruokohelmi II (2023-)

Ruokohelmi (2021-)

Järviruoko hyötykäyttöön! (2021-)

Reed occurrence and biomasses by the Archipelago Sea (Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä)  (2021-)

Järviruo’on poisto Saaristomereltä -hanke (2019-2021) 

Julkaisut: