Työmaavesien hallinta

Vuodesta 2011 alkaen toteutetuissa Turun kaupunkipurojen vedenlaadun tutkimuksissa havaitsimme, että merkittävä osa puroihin kohdistuvasta haitta-ainekuormituksesta oli peräisin rakennustyömailta. Vaikka yksi rakennustyömaa kestää rajoitetun ajan, on kaupungissa jatkuvasti meneillään useita eri kokoisia rakennushankkeita. Seurantojen alkuaikoina Suomen kaupungeissa ei yleisesti vielä ollut vesienhallintavaatimuksia rakennustyömaille. Vuonna 2014 aloitimme yhteistyön Kaarinan ja Turun kaupunkien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on saada lisää tietoa erilaisten rakennustoimintojen todellisista kuormituksista sekä kehittää työkaluja ja koulutusta kaupungeille rakentamisenaikaisten haitallisten vesistövaikutusten vähentämiseksi. Tämän jälkeen tutkimus työmaavesien parissa on jatkunut useissa eri projekteissa.

 

Projektien tuloksia:

Työmaavesien hallinnan ohje rakennusalan ammattilaisille ja opas Työmaavesien hallintarakenteet

Tutkimus purkutyömaiden haitallisten aineiden kuormituksesta ja sen hallinnasta: Purkutyömaiden työmaavedet ja niiden hallinta 2021 (YAMK-opinnäytetyö)

Turun kaupungin työmaavesiopas 2017 

 

Projektit:

Työkaluja työmaavesien hallintaan (2021-2022)

Työmaavesien hallinnan ratkaisut (2020-)

Rauhalinnasta hulevesien hallinnan mallialue (2014–2019)

 

Julkaisut:

Vilminko H., Auranen J. (2022): Työmaavesien kuormitus ja kuormituksen raja-arvot

Vilminko et al. (2022): Työmaavesien laadunhallinta haltuun – Opas kaupungeille ja kunnille

Leskinen P., Vilminko H. (2019): Rakennustyömaiden vesienhallinnan keinoja savimailla (s.35). Vesitalous 2/2019