Vesiensuojelutoimien suunnittelu 

Vesistöt-tiimi on toteuttanut vesiensuojelun suunnittelua yksittäisten kosteikkojen suunnittelusta valuma-aluetason kuormituksen vähentämissuunnitteluun. Esimerkkinä tiimin vesiensuojelutoimien suunnittelusta ovat lukuisat Varsinais-Suomen alueen rakennetut vesiensuojelukosteikot sekä Uudenkaupungin makeavesialtaan käyttösuunnitelma.          

 

Kosteikkosuunnittelu  

Tiimillä on pitkäaikaista kokemusta kosteikkojen tutkimuksesta sekä suunnittelusta. Tiimi on suunnitellut rakennettuja kosteikkoja, jotka pidättävät ravinteita, kiintoainesta ja haitallisia aineita, sekä lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja elinympäristöjä esim. vesilinnustolle. Kosteikot suunnitellaan kohteen tavoitteet, rajoitteet ja mahdollisuudet huomioiden. Kosteikkoja on suunniteltu ja toteutettu tiimin asiantuntijoiden toteuttamana palvelutoimintana, opiskelijoiden opinnäytetöinä sekä osana erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita. Muun muassa Lisäarvoa kotikosteikosta -hankkeessa on toteutettu useampia monihyötyisiä kosteikkoja Vakka-Suomen alueelle.  

 

Projektit:

Lisäarvoa kotikosteikoista (2019-2021)

Uudenkaupungin makeavesialtaan käyttö- ja hoitosuunnitelma (2016-2018)

 

Julkaisut:

Alho P., Kaseva A., Vaahtoranta T. 2022: Uudenkaupungin makeavesialtaan käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kaseva A., Niemi J., Mononen., Laine K., Ajosenpää T., Alho P., Popova M. 2020: Suosituksia Sirppujoen alajuoksun tulvasuojeluun ja -haittoihin sopeutumiseen

Kanerva-Lehto H., 2017: Pohjapadot kosteikoissa ja laskeutusaltaissa, Turun ammattikorkeakoulu 2017.