Näytteenotto ja mittauspalvelut

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmällä on valmiudet toteuttaa monipuolisesti erilaisia näytteenotto-, mittaus- ja asennuspalveluita. Tutkimusryhmällä on vuosien kokemus näytteenotosta ja laiteasennuksista hyvin vaihtelevista ympäristöistä ja olosuhteista aina avomereltä jätevesiin. Tutkimusryhmässä on neljä sertifioitua näytteenottajaa  (vesinäytteenotto ja mittaus erikoispätevyys).

Sinilevien varoitusjärjestelmä

Vesistöjen sinileväpitoisuutta on mahdollista mitata jatkuvatoimisesti sitä varten kehitetyn seurantajärjestelmän avulla. Sinilevien määrää mitataan optisilla, kohteisiin kiinteästi sijoitettavilla antureilla, jotka mittaavat veden sinileväpitoisuutta ja lämpötilaa halutulla mittausvälillä. Lisätietoa

Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta

Tutkimusryhmällä on valmiudet toteuttaa vedenlaadun seurantoja hyvin erilaisissa ympäristöissä aina jätevesistä, kaupunkipuroihin ja meriympäristöön. Lisätietoa

Näytteenotto ja analyysipalvelut

Tutkimusryhmällä on valmiudet standardien mukaiseen näytteenottoon sekä näytteiden käsittelyyn. Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä Turun AMK:n Kemiantekniikan koulutus- ja tutkimusyksikön kanssa, joka mahdollistaa myös analyysien suorittamisen AMK:n omissa laboratoriotiloissa. Lisätietoa

Pohjaeläinkartoitukset

Pohjaeläinnäytteiden lajikoostumuksen perusteella voidaan arvioida vesistön kuntoa sekä suunnitella vesien tulevia hoito- ja kunnostustoimia. Vesitekniikan tutkimusryhmä toteuttaa pohjaeläinselvityksiä järvillä, merialueilla sekä virtavesissä. Lisätietoa