Luontopohjaiset hulevesien hallintaratkaisut

Kaupunkivesi-tiimi yhdistää vesien monitoroinnin, teknisten ratkaisujen suunnittelun ja testauksen sekä geoinformatiikan tukemaan luontopohjaisten hulevesien hallintaratkaisujen käyttöä kaupunkien hulevesien hallintaan. Tiimin tavoitteena on edistää luontopohjaisten rakenteiden käyttöä hulevesien hallinnan osana kaupungeissa ja kaupunkien lähialueilla lisätäkseen kaupunkivesistöjen:

  • resilienssiä ilmastonmuutoksen vaikutuksille, kuten tulville ja kuivuudelle
  • tukea elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ennallistamiseksi
  • merkitystä asukkaiden hyvinvoinnissa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tiimi tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten ja alueellisten sidosryhmien sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa löytääkseen optimaaliset ratkaisut Varsinais-Suomen ympäristö- ja sosioekonomisiin oloihin. Tiimi toimii synergiassa vesitöt-tiimin kanssa.

 

Tiimin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan kuuluvat:

  • Luontopohjaisten hulevesien hallintaratkaisujen suunnittelu ja toteutus
  • Luontopohjaisten hulevesien hallintaratkaisujen monihyötyjen kartoittaminen ja tutkimus (mm. luonnon monimuotoisuus ja hyvinvointi)
  • Sidosryhmäyhteistyö
  • Data integraatio, spatiaaliset analyysit ja hulevesimallinnus
  • Hulevesien ja hulevesirakenteiden monitorointi
  • Hulevesien hallintaan liittyvä koulutus

 

Projektit:

RESIST – Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology

Intelligent and sustainable stormwater management (ISMO) (2022-)

CleanStormWater (2020-2022)

HEAWATER (2018-2021)

UrbanStormwaterRisk (2016-2019)

Baltic Flows: Sade- ja valumavesien hallintaan ja monitorointiin keskittyvä projekti. (2013–2016)

 

Julkaisut:

Khadka A., Kokkonen T., Koivusalo H., Niemi T., Leskinen P., Körber J-H. (2021): Stormflow against streamflow – Can LID-provided storage capacity ensure performance efficiency and maintenance of pre-development flow regime? Journal of Hydrology 2021

Laaksonlaita J., Vilminko H., Huhta A. (2021): Turun kaupunkipurojen ekologiset seurannat 2017-2019

Vilminko H., Leskinen P., Kaseva A., Auranen J. (2021): Current status of management of stormwater systems and solutions in four Baltic Sea countries. Reports from Turku University of Applied Sciences 279

Huhta E., Hämäläinen J. (2020): Kaupunkipurot – Kaupunkiemme arvokkaat pienvedet.

Huhta E., Komulainen M. (2020): Kaupunkipurot tarjoavat virkistystä ja ekosysteemipalveluita

Leskinen P., Laaksonlaita J., Körber Jan-Hendrik, Yliruusi H. (2016): New knowledge on Diffuse Load Monitoring – State of art review. Baltic Flows 2016

 

Materiaalit:

Leskinen P., Vilminko H. (2021): Onnistuneen biosuodatusrakenteen elementit. Infograph.

Huhta E. (2020): HEAWATER – Puhtaampia pienvesistöjä. Video. (English subtitles available)